Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ωτογραμμετρία_ιι

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές Προηγούμενη αναθεώρηση
ωτογραμμετρία_ιι [2021/02/17 21:58]
5.9.107.211 παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2010/05/26 09:22)
ωτογραμμετρία_ιι [2021/02/17 21:59] (τρέχουσα)
5.9.107.211 παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2010/06/04 08:15)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +Το μάθημα της **Φωτογραμμετρίας ΙΙ** αποτελεί τη συνέχεια του μαθηματος [[Φωτογραμμετρία Ι]] του προηγούμενου εξαμήνου. Καλύπτονται τα ήδη γνωστά θέματα του **εσωτερικού** και **εξωτερικού προσανατολισμού** με περισσότερες λεπτομέρειες ενώ καλύπτεται και ο τομέας του **σχεδιασμού** των μετρήσεων (//σχέδιο πτήσης// κλπ.). Σημαντική είναι η εισαγωγή και ανάπτυξη της έννοιας του **αεροτριγωνισμού** που συνιστά βασικό αντικείμενο της **Φωτογραμμετρίας**. <del>Για την κάλυψη των εργασιών θα γίνουν **συνορθώσεις** με χρήση του μαθηματικού-προγραμματιστικού περιβάλλοντος **Matlab** (ή και άλλη //γλώσσας προγραμματισμούς//) και γι αυτό είναι απαραίτητη η ενασχόληση με υπολογιστικά συστήματα εξοπλισμένα με το συγκεκριμένο λογισμικό</del>.
  
 +Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκτελούμενες **ασκήσεις** προσμετρούν κατά **30%** στην τελική **βαθμολογία**, έναντι **70%** της **τελικής εξέτασης**. Η **παρακολούθηση** και **παράδοσή** τους, πρακτικά, είναι πολύ **χρήσιμη** για την κατανόηση των εννοιών του μαθήματος και θεωρούνται πολύ σημαντικές...
 +
 +
 +===== Ιστοσελίδα μαθήματος =====
 +  * [[http://ecourses.dbnet.ntua.gr/el/fvtogrammetria_ii.html|Επίσημη ιστοσελίδα του μαθήματος]], με **πληροφορίες** αναφορικά με τη φύση του μαθήματος, **βοηθητικό υλικό** και **χρήσιμους συνδέσμους**.
 +
 +
 +
 +
 +===== Θέματα εξετάσεων =====
 +  * [[ΦωτόΙΙ_Ιουν2006|Θέματα Ιουνιου 2006]]
 +  * [[Φωτο2_2007|θεματα 2007]]
 +  * [[Φωτο2_2007b|θεματα 2007β]]
 +  * [[Φωτο2_2008|Θέματα Σεπτεμβρίου 2008]]
 +  * [[Φωτο2_2008|Θέματα Σεπτεμβρίου 2009]]
 +
 +===== Σημειώσεις μαθήματος =====
 +  * Βιβλίο: **Φωτογραμμετρία - Τομος 1: Βασικές έννοιες και μέθοδοι** | Karl Kraus | Εκδόσεις ΤΕΕ
 +  * Σημειώσεις: **Φωτογραμμετρία ΙΙ - Συμπληρωματικές σημειώσεις & Διαφάνειες από τις παραδόσεις** | Χ. Ιωαννίδης
ωτογραμμετρία_ιι.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/02/17 21:59 από 5.9.107.211