Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


ωτο2_2008

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές Προηγούμενη αναθεώρηση
ωτο2_2008 [2021/02/10 11:56]
135.181.41.184 παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2009/09/22 21:13)
ωτο2_2008 [2021/02/17 22:05] (τρέχουσα)
144.76.3.131 παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2008/09/26 08:46)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +Θέματα Φωτογραμμετρίας ΙΙ
  
 +Σεπτέμβριος 2008
 +
 +**(1)** Σε ποιές περιπτώσεις θα χρησιμοποιούσατε συνδυασμένη επίλυση αεροτριγωνισμού με μετρήσεις GPS; Σε ποιές περιπτώσεις θα αποφεύγατε τη χρήση της μεθόδου;
 +
 +
 +**(2)** Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συνθήκη συνεπιπεδότητας ως εξίσωση παρατήρησης στη συνόρθωση αεροτριγωνισμού με δέσμες; Αν ναι με ποιόν τρόπο;
 +Για ποιό λόγο προτιμούμε να παίρνουμε ζεύγη σημείων στις άκρες του μπλοκ;
 +
 +
 +**(3)** Δίνεται ζεύγος Α/Φ κλίμακας 1:15000 με επικάλυψη 40%. ΄Εχουν μετρηθεί οι οριζοντιογραφικές συντεταγμένες τριών (3) σημείων με ακρίβεια 5cm και τα υψόμετρα άλλων πέντε (5) σημείων. Τα σημεία αυτά αναγνωρίζονται με σαφήνεια και στις δυο Α/Φ. Για την ευρύτερη περιοχή διαθέτουμε και δεδομένα LIDAR με πυκνότητα 5 σημεία/m2 τα οποία έχουν μετρηθεί με ακρίβεια 50cm.
 +Γίνεται να προκύψει διάγραμμα της περιοχής σε κλίμακα 1:5000 και με ποιον τρόπο;
 +
 +
 +**(4)** Από ποιούς παράγοντες εξαρτάται η οριζοντιογραφική ακρίβεια και από ποιούς η υψομετρική;
 +Η ακρίβεια του ψηφιακού μοντέλου αναγλύφου επηρεάζει την ακρίβεια της ορθοφωτογραφίας;
 +
 +
 +**(5)** Διαθέτουμε ένα ζεύγος δορυφορικών εικόνων IKONOS και ένα ζεύγος δορυφορικών εικόνων SPOT. Σε ποιά περίπτωση θα χρησιμοποιούσατε κλασματικά πολυώνυμα και σε ποιά περίπτωση αυστηρά μαθηματικά μοντέλα στη γεωαναφορά;
 +Τι ποσοστό επικάλυψης έχουν οι εικόνες σε κάθε περίπτωση και ποιό ζεύγος θα χρησιμοποιούσατε για την απόδοση της περιοχής σε κλίμακα 1:5000; 
ωτο2_2008.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/02/17 22:05 από 144.76.3.131