Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


8ο_εξάμηνο

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές Προηγούμενη αναθεώρηση
8ο_εξάμηνο [2021/02/14 01:37]
173.212.224.157 παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2010/06/04 09:56)
8ο_εξάμηνο [2021/02/14 01:38] (τρέχουσα)
173.212.224.157 παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2010/06/04 10:02)
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
 +===== Μαθήματα  =====
  
 +==== Ι. Υποχρεωτικά ====
 +
 +  - [[Χωροταξία]] (4)
 +  - [[Σχεδιασμός Κατασκευών από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα]] (4)
 +
 +
 +==== ΙΙ. Κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικά  ====
 +**(υποχρεωτική η επιλογή __τουλάχιστον τεσσάρων__ μαθημάτων)**
 +
 +  - [[Γεωφυσικές Διασκοπήσεις - Βαρυτημετρία]] (3)
 +  - [[Θεωρία Σφαλμάτων και Συνορθώσεις  ΙΙ]] (4)
 +  - [[Κτηματολόγιο και Συστήματα  Πληροφοριών Γης]] (4)
 +  - [[Μετρολογία]] (3)
 +  - [[Ραδιομετρία και Μικροκυματική Τηλεπισκόπηση]] (4)
 +  - [[Υδρογραφία - Ωκεανογραφία]] (3)
 +  - [[Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου]] (4)
 +  - [[Γεωγραφία των Μεταφορών]] (4)
 +  - [[Μέθοδοι και Εφαρμογές   Πολεοδομικού Σχεδιασμού]] (4)
 +  - [[Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις]] (4)
 +  - [[Ανοικτοί Αγωγοί και Υδραυλικές Κατασκευές]] (3)
 +  - [[Εγγειοβελτιωτικά Έργα]] (3)
 +  - [[Οδοποιία ΙΙΙ (Σχεδιασμός και Λειτουργία Κόμβων)]] (3)
 +  - [[Σιδηροδρομική]] (3)
 +  - [[Συστήματα  Μεταφορών]] (3)
 +  - [[Υδρολογία Υπόγειων Νερών]] (3)
 +  - [[Περιβάλλον και Ανάπτυξη]] (3)
 +
 +==== ΙΙΙ. Καλοκαιρινό μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό ====
 +**(επιλέγεται __μια από τις τρεις__ περιοχές)**
 +
 +=== Μεγάλες Θερινές Ασκήσεις: ===
 +
 +  - [[Ανώτερης και Δορυφορικής Γεωδαισίας]]
 +  - [[Τηλεπισκόπησης]]
 +  - [[Φωτογραμμετρίας]]
8ο_εξάμηνο.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/02/14 01:38 από 173.212.224.157