Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


geo-processing

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση Επόμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές
geo-processing [2010/05/29 08:29]
Sairin_Lote
geo-processing [2010/05/29 13:43]
Sairin_Lote
Γραμμή 101: Γραμμή 101:
 => Line 4 : Η βασική πληροφορία του Shapefile βρίσκεται στο Layer. Συνήθως οι βασικές εργασίες GIS γίνονται στο επίπεδο Layer ή στο επίπεδο Feature. => Line 4 : Η βασική πληροφορία του Shapefile βρίσκεται στο Layer. Συνήθως οι βασικές εργασίες GIS γίνονται στο επίπεδο Layer ή στο επίπεδο Feature.
  
 +
 +=====Πειγραφή του Shapefile=====
 +
 +Το shapefile είναι ένα διανυσματικό αρχείο γεωγραφικής πληροφορίας. Το κάθε αρχείο απεικονίζει αποκλειστικά ένα είδος πληροφορίας (σημειακή, γραμμική ή επιφανειακή). Παρόλο που συχνά το shapefile παρουσιάζεται ως αρχείο, στην πραγματικότητα είναι μια ομάδα αρχείων. Από αυτήν μερικά αρχεία είναι απαραίτητα και κάποια άλλα είναι προεραιτικά. 
 +
 +Τα απαραίτητα αρχεία για τον ορισμό του shapefile είναι τα .shp, .shx και .dbf. Τα δυο πρώτα σχετίζονται με την γεωγραφική πληροφορία του αρχείου ενώ το τελευταίο με την πληροφορία την οποία απεικονίζει. Για παράδειγμα, ένα σημειακό shapefile που απεικονίζει σημεία ενδιαφέροντος αποθηκεύει το είδος του αρχείου (σημειακό) και τις συν/νες των σημείων στα .shp και .shx. Αν τώρα για κάθε σημείο υπάρχει ένας μοναδικός κωδικός, ένας κωδικός για τον δήμο που ανήκει και μια περιγραφή σχετικά με το τι σημείο είναι (οργανισμός, μουσείο, κινηματογράφος κ.λπ.) αυτά αποθηκεύονται στο .dbf, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα αρχείο-πίνακας με τόσες σειρές όσα τα σημεία και τόσες στήλες όσα τα περιγραφικά χαρακτηριστικά τους (σε αυτή την περίπτωση 3).
 +
 +Για την περίπτωση των γραμμικών και επιφανειακών στοιχείων στο .shp και .shx αποθηκεύονται όλες οι συν/νες της polyline που ορίζει την κάθε γραμμή.
 +
 +Από τα προεραιτικά αρχεία ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αρχείο .prj (από το projection), το οποίο περιέχει την πληροφορία σχετικά με το σύστημα συντεταγμένων του αρχείου.
 +
 +=====Το ogrinfo=====
 +
 +Πριν προχωρήσουμε παρακάτω καλό είναι να αναφερθεί το πρόγραμμα ogrinfo, το οποίο δίνει βασικές πληροφορίες για ένα shapefile. Από ένα τερματικό (Applications -> Accessories -> Terminal) με την εντολή:
 +
 +    ogrinfo -so /path/to/the/shapefile.shp shapefile
 +
 + Για παράδειγμα το αρχείο roads.shp με την εντολή
 +
 +   ogrinfo -so /home/user/roads.shp roads
 +
 +επιστρέφει:
 +
 +    INFO: Open of `/home/vagvaf/Data/greece.shp/roads.shp'
 +       using driver `ESRI Shapefile' successful.
 +    Layer name: roads
 +    Geometry: Line String
 +    Feature Count: 88925
 +    Extent: (19.632112, 34.929228) - (27.353774, 41.754906)
 +    Layer SRS WKT:
 +    GEOGCS["GCS_WGS_1984",
 +         DATUM["WGS_1984",
 +              SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],
 +         PRIMEM["Greenwich",0],
 +         UNIT["Degree",0.017453292519943295]]
 +    osm_id: Real (11.0)
 +    name: String (48.0)
 +    ref: String (16.0)
 +    type: String (16.0)
 +    oneway: Integer (1.0)
 +    maxspeed: Integer (3.0)
  
geo-processing.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/01/30 14:00 από 62.210.151.70