Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


geo-processing

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
Τελευταία αναθεώρηση Επόμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές
geo-processing [2010/05/29 08:57]
Sairin_Lote
geo-processing [2020/11/26 17:40]
176.58.195.227 [Πειγραφή του Shapefile]
Γραμμή 102: Γραμμή 102:
  
  
-=====Πειγραφή του Shapefile=====+=====Περιγραφή του Shapefile=====
  
 Το shapefile είναι ένα διανυσματικό αρχείο γεωγραφικής πληροφορίας. Το κάθε αρχείο απεικονίζει αποκλειστικά ένα είδος πληροφορίας (σημειακή, γραμμική ή επιφανειακή). Παρόλο που συχνά το shapefile παρουσιάζεται ως αρχείο, στην πραγματικότητα είναι μια ομάδα αρχείων. Από αυτήν μερικά αρχεία είναι απαραίτητα και κάποια άλλα είναι προεραιτικά.  Το shapefile είναι ένα διανυσματικό αρχείο γεωγραφικής πληροφορίας. Το κάθε αρχείο απεικονίζει αποκλειστικά ένα είδος πληροφορίας (σημειακή, γραμμική ή επιφανειακή). Παρόλο που συχνά το shapefile παρουσιάζεται ως αρχείο, στην πραγματικότητα είναι μια ομάδα αρχείων. Από αυτήν μερικά αρχεία είναι απαραίτητα και κάποια άλλα είναι προεραιτικά. 
Γραμμή 111: Γραμμή 111:
  
 Από τα προεραιτικά αρχεία ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αρχείο .prj (από το projection), το οποίο περιέχει την πληροφορία σχετικά με το σύστημα συντεταγμένων του αρχείου. Από τα προεραιτικά αρχεία ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αρχείο .prj (από το projection), το οποίο περιέχει την πληροφορία σχετικά με το σύστημα συντεταγμένων του αρχείου.
 +
 +=====Το ogrinfo=====
 +
 +Πριν προχωρήσουμε παρακάτω καλό είναι να αναφερθεί το πρόγραμμα ogrinfo, το οποίο δίνει βασικές πληροφορίες για ένα shapefile. Από ένα τερματικό (Applications -> Accessories -> Terminal) με την εντολή:
 +
 +    ogrinfo -so /path/to/the/shapefile.shp shapefile
 +
 + Για παράδειγμα το αρχείο roads.shp με την εντολή
 +
 +   ogrinfo -so /home/user/roads.shp roads
 +
 +επιστρέφει:
 +
 +    INFO: Open of `/home/vagvaf/Data/greece.shp/roads.shp'
 +       using driver `ESRI Shapefile' successful.
 +    Layer name: roads
 +    Geometry: Line String
 +    Feature Count: 88925
 +    Extent: (19.632112, 34.929228) - (27.353774, 41.754906)
 +    Layer SRS WKT:
 +    GEOGCS["GCS_WGS_1984",
 +         DATUM["WGS_1984",
 +              SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],
 +         PRIMEM["Greenwich",0],
 +         UNIT["Degree",0.017453292519943295]]
 +    osm_id: Real (11.0)
 +    name: String (48.0)
 +    ref: String (16.0)
 +    type: String (16.0)
 +    oneway: Integer (1.0)
 +    maxspeed: Integer (3.0)
 +
geo-processing.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/01/30 14:00 από 62.210.151.70