Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


latex

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές Προηγούμενη αναθεώρηση
latex [2021/01/26 03:09]
62.210.151.70 παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2011/01/12 22:18)
latex [2021/01/30 14:00] (τρέχουσα)
62.210.151.70 παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2011/01/13 08:11)
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
 Παρακάτω ακολουθεί μια βασική παρουσίαση για το πως εγκαθιστούμε και χρησιμοποιούμε την LaTeX. Το άρθρο δεν έχει σε καμία περίπτωση στόχο την πλήρη παρουσίαση του αντικειμένου! Απλά παρέχει μια αρχική βοήθεια για την συγγραφή μιας τυπικής ακαδημαϊκής εργασίας. Παρακάτω ακολουθεί μια βασική παρουσίαση για το πως εγκαθιστούμε και χρησιμοποιούμε την LaTeX. Το άρθρο δεν έχει σε καμία περίπτωση στόχο την πλήρη παρουσίαση του αντικειμένου! Απλά παρέχει μια αρχική βοήθεια για την συγγραφή μιας τυπικής ακαδημαϊκής εργασίας.
  
-=====Εγκατάσταση=====+=====Εγκατάσταση LaTeX===== 
 + 
 +====GNU/Linux====
  
 Σε Λειτουργικά Συστήματα GNU/Linux όπως Debian, Ubuntu ή Mint εγκαταστήστε το πακέτο "texlive-full" είτε από το Synaptic Package Manager (System -> Administration -> Synaptic Package Manager) ή από το Software Center (Applications -> Ubuntu Software Center) είτε από το τερματικό (Applications -> Accessories -> terminal) με την εντολή: Σε Λειτουργικά Συστήματα GNU/Linux όπως Debian, Ubuntu ή Mint εγκαταστήστε το πακέτο "texlive-full" είτε από το Synaptic Package Manager (System -> Administration -> Synaptic Package Manager) ή από το Software Center (Applications -> Ubuntu Software Center) είτε από το τερματικό (Applications -> Accessories -> terminal) με την εντολή:
     sudo apt-get install texlive-full     sudo apt-get install texlive-full
 +
 +Οι χρήστες άλλων διανομών εγκαθιστούν το πακέτο texlive-full από τoυς αντίστοιχους package managers των διανομών τους.
        
-Εκτός από την LaTeX, θα χρειαστείτε και έναν LaTeX editor. Αυτό δεν είναι τίποτα παραπάνω από έναν text editor, ο οποίος έχει διάφορες επιλογές που κάνουν την χρήση της LaTeX πιο εύκολη: document templates, εντολές κ.λπ. Υπάρχουν δεκάδες τέτοιοι επεξεργαστές κειμένου, αλλά για τις ανάγκες αυτού του άρθρου, προτείνεται ο texmaker. Εγκαταστείτε τον, όπως το πακέτο "texlive-full" προηγουμένως. 
  
 +====Microsoft Windows====
 +
 +Κατεβάστε το .iso από [[ftp://ftp.ntua.gr/mirror/ctan/systems/texlive/Images/texlive2010-20100826.iso|τον ftp του ΕΜΠ]] και κατόπιν είτε γράψτε το σε ένα DVD ως "disc image" και μετά εγκαταστήστε το. Επιλέξτε την full εγκατάσταση, ώστε να εγκαταστηθούν όλα τα πακέτα, έτσι ώστε να μην έχετε προβλήματα στο μέλλον αν κάποια λείπουν.
 +
 +=====Εγκατάσταση Texmaker=====
 +
 +Εκτός από την LaTeX, θα χρε
latex.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/01/30 14:00 από 62.210.151.70