Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


topografoss

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
topografoss [2011/12/16 18:54]
shadow
topografoss [2021/01/30 13:59]
62.210.151.70 παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2016/12/02 19:27)
Γραμμή 6: Γραμμή 6:
   * [[http://www.getfirefox.com|Firefox ]]   * [[http://www.getfirefox.com|Firefox ]]
   * [[http://www.gdal.org/index.html|GDAL - OGR]] Βιβλιοθήκες για μετατροπές μεταξύ διαφόρων raster (gdal) και vector (ogr) format   * [[http://www.gdal.org/index.html|GDAL - OGR]] Βιβλιοθήκες για μετατροπές μεταξύ διαφόρων raster (gdal) και vector (ogr) format
-  * [[http://tops.berlios.de|TOPS]] Επικοινωνία total station με υπολογιστή+  * [[http://tops.iosa.it|TOPS]] Επικοινωνία total station με υπολογιστή
   * [[http://gmt.soest.hawaii.edu|Generic Mapping Tools (GMT)]] Λογισμικό για δημιουργία "presentation quality" γραφημάτων, διαγραμμάτων, κλπ. Χωρίς γραφικό περιβάλλον (GUI).   * [[http://gmt.soest.hawaii.edu|Generic Mapping Tools (GMT)]] Λογισμικό για δημιουργία "presentation quality" γραφημάτων, διαγραμμάτων, κλπ. Χωρίς γραφικό περιβάλλον (GUI).
   * [[http://www.urbansim.org|URBANSIM]] simulation system for supporting planning and analysis of urban development   * [[http://www.urbansim.org|URBANSIM]] simulation system for supporting planning and analysis of urban development
Γραμμή 27: Γραμμή 27:
   * [[http://thancad.sourceforge.net/| ThanCad]] 2dimensional cad for engineers   * [[http://thancad.sourceforge.net/| ThanCad]] 2dimensional cad for engineers
   * [[http://www.3ds.com/DraftSight|DraftSight]] ελεύθερο για προσωπική χρήση (όχι ανοικτό), 2d cad, με native υλοποίηση σε windows, macosx και linux.   * [[http://www.3ds.com/DraftSight|DraftSight]] ελεύθερο για προσωπική χρήση (όχι ανοικτό), 2d cad, με native υλοποίηση σε windows, macosx και linux.
 +
  
  
Γραμμή 36: Γραμμή 37:
     *[[http://www.gipsynoise.gr/HellasGI/OpenSourceGIS2007/Grass_tutorial.pdf|Μετάφραση]] του εγχειριδίου του Moritz Lennert μεταφρασμένο από τους  Charis Staikouras & Nana Paschalopoulou     *[[http://www.gipsynoise.gr/HellasGI/OpenSourceGIS2007/Grass_tutorial.pdf|Μετάφραση]] του εγχειριδίου του Moritz Lennert μεταφρασμένο από τους  Charis Staikouras & Nana Paschalopoulou
   * [[http://qgis.org|Qgis]]   * [[http://qgis.org|Qgis]]
-    *[[http://www.ellak.gr/components/com_openwiki/lib/exe/fetch.php?id=ellak%3Apostgresql_postgis_quantumgis&cache=cache&media=wiki:postgis_qgis_gr_draft_0.1.odt|Οδηγός]]  για τη Χωρική Βαση Δεδομένων PostgreSQL/PostGIS και το ΣΓΠ QuantumGIS [Συγγραφή: Νίκος Κολιός για την ΕΕΛΛΑΚ]+    *[[http://http://repository.ellak.gr/ellak/bitstream/11087/1441/1/postgis_qgis_gr_2.0.pdf|Οδηγός]]  για τη Χωρική Βαση Δεδομένων PostgreSQL/PostGIS και το ΣΓΠ QuantumGIS [Συγγραφή: Νίκος Κολιός για την ΕΕΛΛΑΚ]
   * [[http://udig.refractions.net/download/ | uDig]]   * [[http://udig.refractions.net/download/ | uDig]]
   * [[http://www.gvsig.org/web/|gvSIG]]   * [[http://www.gvsig.org/web/|gvSIG]]
Γραμμή 44: Γραμμή 45:
   * [[http://earth.esa.int/brat/html/data/toolbox_en.html|Basic Radar Altimetry Toolbox]]   * [[http://earth.esa.int/brat/html/data/toolbox_en.html|Basic Radar Altimetry Toolbox]]
   * [[http://trac.osgeo.org/proj|proj.4]] Λογισμικό για μετατροπές/μετασχηματισμούς συντεταγμένων. Χωρίς GUI.   * [[http://trac.osgeo.org/proj|proj.4]] Λογισμικό για μετατροπές/μετασχηματισμούς συντεταγμένων. Χωρίς GUI.
 +
  
 ===== Φωτογραμμετρία ===== ===== Φωτογραμμετρία =====
   * [[http://www.efoto.eng.uerj.br/doku.php?id=en:start|e-foto]] Ψηφιακός φωτογραμμετρικός σταθμός   * [[http://www.efoto.eng.uerj.br/doku.php?id=en:start|e-foto]] Ψηφιακός φωτογραμμετρικός σταθμός
-  * [[http://www.survey.ntua.gr/main/labs/photo/staff/gkarras/fauccal.html|fauccal]] An open-source toolbox in Matlab for fully automatic calibration of close-range digital cameras based on images of chess-boards+  * [[http://portal.survey.ntua.gr/main/labs/photo/staff/gkarras/fauccal.html|fauccal]] An open-source toolbox in Matlab for fully automatic calibration of close-range digital cameras based on images of chess-boards
   * [[http://zpr.sourceforge.net/|zpr]] Παραγωγή Ψηφιακής Ορθοφωτογραφίας \\ [[http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/1500|Διπλωματική εργασία]] για την σύνταξη του λογισμικού **zpr** από τον Α.Τ.Μ. Στέφανο Νάτση   * [[http://zpr.sourceforge.net/|zpr]] Παραγωγή Ψηφιακής Ορθοφωτογραφίας \\ [[http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/1500|Διπλωματική εργασία]] για την σύνταξη του λογισμικού **zpr** από τον Α.Τ.Μ. Στέφανο Νάτση
  
Γραμμή 53: Γραμμή 55:
   * [[http://www.gnu.org/software/gama|Gama]]   * [[http://www.gnu.org/software/gama|Gama]]
   * [[http://roci.sourceforge.net/|Rocinante]]   * [[http://roci.sourceforge.net/|Rocinante]]
 +
 +
  
 ===== GPS/GNSS ===== ===== GPS/GNSS =====
Γραμμή 59: Γραμμή 63:
   * [[http://home.earthlink.net/~cwkelley|OpensourceGps]]   * [[http://home.earthlink.net/~cwkelley|OpensourceGps]]
   * [[http://www-gpsg.mit.edu/~simon/gtgk/|Gamit/Globk]] Επιστημονικό πακέτο υψηλής ακρίβειας για επεξεργασία παρατηρήσεων GPS και την υλοποίηση πλαισίων αναφοράς \\ [[http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/3269|Διπλωματική εργασία]] που περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης του **Gamit/Globk** από τον Α.Τ.Μ. Παναγιώτη Τζαβάρα   * [[http://www-gpsg.mit.edu/~simon/gtgk/|Gamit/Globk]] Επιστημονικό πακέτο υψηλής ακρίβειας για επεξεργασία παρατηρήσεων GPS και την υλοποίηση πλαισίων αναφοράς \\ [[http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/3269|Διπλωματική εργασία]] που περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης του **Gamit/Globk** από τον Α.Τ.Μ. Παναγιώτη Τζαβάρα
 +  * [[http://www.rtklib.com|RTKlib]] Βιβλιοθήκη και εφαρμογές για συλλογή/επεξεργασία/οπτικοποίηση δεδομένων GNSS
 +  * [[http://gage14.upc.es/gLAB/|GNSS-Lab Tool suite (gLAB)]] Εκπαιδευτική σουίτα επεξεργασίας και ανάλυσης GNSS δεδομένων
  
 ===== Πληροφορική-Προγραμματισμός ===== ===== Πληροφορική-Προγραμματισμός =====
Γραμμή 64: Γραμμή 70:
   * [[http://www.bloodshed.net/devcpp.html|DevCpp]]   * [[http://www.bloodshed.net/devcpp.html|DevCpp]]
   * [[http://gcc.gnu.org|gcc]]   * [[http://gcc.gnu.org|gcc]]
 +
  
  
Γραμμή 70: Γραμμή 77:
   * [[http://www.postgresql.org|PostgreSQL]]   * [[http://www.postgresql.org|PostgreSQL]]
     * [[http://postgis.refractions.net|PostGis]] Δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης χωρικής πληροφορίας στην **PostgreSQL**     * [[http://postgis.refractions.net|PostGis]] Δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης χωρικής πληροφορίας στην **PostgreSQL**
-    *[[http://www.ellak.gr/components/com_openwiki/lib/exe/fetch.php?id=ellak%3Apostgresql_postgis_quantumgis&cache=cache&media=wiki:postgis_qgis_gr_draft_0.1.odt|Οδηγός]]  για τη Χωρική Βαση Δεδομένων PostgreSQL/PostGIS και το ΣΓΠ QuantumGIS [Συγγραφή: Νίκος Κολιός για την ΕΕΛΛΑΚ]+    *[[https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj8ppWantbQAhWEORoKHVRdB_YQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Frepository.ellak.gr%2Fellak%2Fbitstream%2F11087%2F1441%2F1%2Fpostgis_qgis_gr_2.0.pdf&usg=AFQjCNFVKn--2I6kA2zG3VvzqexTafT7YA|Οδηγός]]  για τη Χωρική Βαση Δεδομένων PostgreSQL/PostGIS και το ΣΓΠ QuantumGIS [Συγγραφή: Νίκος Κολιός για την ΕΕΛΛΑΚ]
   * [[http://www.sqlite.org|SQLite]] Self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.   * [[http://www.sqlite.org|SQLite]] Self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
     * [[http://www.gaia-gis.it/spatialite|SpatiaLite]] Extension της **SQLite** για τη διαχείρηση χωρικών δεδομένων.     * [[http://www.gaia-gis.it/spatialite|SpatiaLite]] Extension της **SQLite** για τη διαχείρηση χωρικών δεδομένων.
topografoss.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2021/01/30 13:59 από 62.210.151.70