Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


topografoss

Σύγκριση εκδόσεων

Εδώ βλέπετε τις διαφορές μεταξύ της επιλεγμένης έκδοσης και της τρέχουσας έκδοσης της σελίδας.

Σύνδεσμος σε αυτή την προβολή διαφορών.

Προηγούμενος έλεγχος και από τις δύο πλευρές Προηγούμενη αναθεώρηση
Επόμενη αναθεώρηση
Προηγούμενη αναθεώρηση
topografoss [2017/03/30 07:09]
stardust
topografoss [2021/01/30 13:59] (τρέχουσα)
62.210.151.70 παλαιότερη έκδοση επαναφέρθηκε (2016/12/02 19:27)
Γραμμή 27: Γραμμή 27:
   * [[http://thancad.sourceforge.net/| ThanCad]] 2dimensional cad for engineers   * [[http://thancad.sourceforge.net/| ThanCad]] 2dimensional cad for engineers
   * [[http://www.3ds.com/DraftSight|DraftSight]] ελεύθερο για προσωπική χρήση (όχι ανοικτό), 2d cad, με native υλοποίηση σε windows, macosx και linux.   * [[http://www.3ds.com/DraftSight|DraftSight]] ελεύθερο για προσωπική χρήση (όχι ανοικτό), 2d cad, με native υλοποίηση σε windows, macosx και linux.
- 
  
  
Γραμμή 38: Γραμμή 37:
     *[[http://www.gipsynoise.gr/HellasGI/OpenSourceGIS2007/Grass_tutorial.pdf|Μετάφραση]] του εγχειριδίου του Moritz Lennert μεταφρασμένο από τους  Charis Staikouras & Nana Paschalopoulou     *[[http://www.gipsynoise.gr/HellasGI/OpenSourceGIS2007/Grass_tutorial.pdf|Μετάφραση]] του εγχειριδίου του Moritz Lennert μεταφρασμένο από τους  Charis Staikouras & Nana Paschalopoulou
   * [[http://qgis.org|Qgis]]   * [[http://qgis.org|Qgis]]
-    *[[http://repository.ellak.gr/ellak/bitstream/11087/1441/1/postgis_qgis_gr_2.0.pdf|Οδηγός]]  για τη Χωρική Βαση Δεδομένων PostgreSQL/PostGIS και το ΣΓΠ QuantumGIS [Συγγραφή: Νίκος Κολιός για την ΕΕΛΛΑΚ]+    *[[http://http://repository.ellak.gr/ellak/bitstream/11087/1441/1/postgis_qgis_gr_2.0.pdf|Οδηγός]]  για τη Χωρική Βαση Δεδομένων PostgreSQL/PostGIS και το ΣΓΠ QuantumGIS [Συγγραφή: Νίκος Κολιός για την ΕΕΛΛΑΚ]
   * [[http://udig.refractions.net/download/ | uDig]]   * [[http://udig.refractions.net/download/ | uDig]]
   * [[http://www.gvsig.org/web/|gvSIG]]   * [[http://www.gvsig.org/web/|gvSIG]]
Γραμμή 56: Γραμμή 55:
   * [[http://www.gnu.org/software/gama|Gama]]   * [[http://www.gnu.org/software/gama|Gama]]
   * [[http://roci.sourceforge.net/|Rocinante]]   * [[http://roci.sourceforge.net/|Rocinante]]
- 
  
  
Γραμμή 62: Γραμμή 60:
 ===== GPS/GNSS ===== ===== GPS/GNSS =====
   * [[http://www.gpstk.org/bin/view/Documentation/WebHome|GPS Toolkit (GPSTk)]] Πακέτο προγραμμάτων για επεξεργασία και ανάλυση παρατηρήσεων GPS   * [[http://www.gpstk.org/bin/view/Documentation/WebHome|GPS Toolkit (GPSTk)]] Πακέτο προγραμμάτων για επεξεργασία και ανάλυση παρατηρήσεων GPS
-    * [[http://www.gpstk.org/bin/view/Documentation/WebHome|DDBase]] Εφαρμογή του **GPSTk** για επεξεργασία παρατηρήσεων GPS σε μία συχνότητα (L1 ή L2) και ακρίβεια μερικών εκατοστών \\ [[https://www.dropbox.com/s/t94oizwasr7hism/DDBase_mathima_thema.pdf?dl=0|Μάθημα θέμα]] που περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης του **DDBase** από τον Α.Τ.Μ. Παναγιώτη Τζαβάρα+    * [[http://www.gpstk.org/bin/view/Documentation/WebHome|DDBase]] Εφαρμογή του **GPSTk** για επεξεργασία παρατηρήσεων GPS σε μία συχνότητα (L1 ή L2) και ακρίβεια μερικών εκατοστών \\ [[http://dl.dropbox.com/u/1145682/DDBase_mathima_thema.pdf|Μάθημα θέμα]] που περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης του **DDBase** από τον Α.Τ.Μ. Παναγιώτη Τζαβάρα
   * [[http://home.earthlink.net/~cwkelley|OpensourceGps]]   * [[http://home.earthlink.net/~cwkelley|OpensourceGps]]
   * [[http://www-gpsg.mit.edu/~simon/gtgk/|Gamit/Globk]] Επιστημονικό πακέτο υψηλής ακρίβειας για επεξεργασία παρατηρήσεων GPS και την υλοποίηση πλαισίων αναφοράς \\ [[http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/3269|Διπλωματική εργασία]] που περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης του **Gamit/Globk** από τον Α.Τ.Μ. Παναγιώτη Τζαβάρα   * [[http://www-gpsg.mit.edu/~simon/gtgk/|Gamit/Globk]] Επιστημονικό πακέτο υψηλής ακρίβειας για επεξεργασία παρατηρήσεων GPS και την υλοποίηση πλαισίων αναφοράς \\ [[http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/3269|Διπλωματική εργασία]] που περιλαμβάνει εγχειρίδιο χρήσης του **Gamit/Globk** από τον Α.Τ.Μ. Παναγιώτη Τζαβάρα
Γραμμή 72: Γραμμή 70:
   * [[http://www.bloodshed.net/devcpp.html|DevCpp]]   * [[http://www.bloodshed.net/devcpp.html|DevCpp]]
   * [[http://gcc.gnu.org|gcc]]   * [[http://gcc.gnu.org|gcc]]
- 
- 
  
  
Γραμμή 81: Γραμμή 77:
   * [[http://www.postgresql.org|PostgreSQL]]   * [[http://www.postgresql.org|PostgreSQL]]
     * [[http://postgis.refractions.net|PostGis]] Δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης χωρικής πληροφορίας στην **PostgreSQL**     * [[http://postgis.refractions.net|PostGis]] Δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης χωρικής πληροφορίας στην **PostgreSQL**
-    *[[http://repository.ellak.gr/ellak/bitstream/11087/1441/1/postgis_qgis_gr_2.0.pdf|Οδηγός]]  για τη Χωρική Βαση Δεδομένων PostgreSQL/PostGIS και το ΣΓΠ QuantumGIS [Συγγραφή: Νίκος Κολιός για την ΕΕΛΛΑΚ]+    *[[https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwj8ppWantbQAhWEORoKHVRdB_YQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Frepository.ellak.gr%2Fellak%2Fbitstream%2F11087%2F1441%2F1%2Fpostgis_qgis_gr_2.0.pdf&usg=AFQjCNFVKn--2I6kA2zG3VvzqexTafT7YA|Οδηγός]]  για τη Χωρική Βαση Δεδομένων PostgreSQL/PostGIS και το ΣΓΠ QuantumGIS [Συγγραφή: Νίκος Κολιός για την ΕΕΛΛΑΚ]
   * [[http://www.sqlite.org|SQLite]] Self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.   * [[http://www.sqlite.org|SQLite]] Self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.
     * [[http://www.gaia-gis.it/spatialite|SpatiaLite]] Extension της **SQLite** για τη διαχείρηση χωρικών δεδομένων.     * [[http://www.gaia-gis.it/spatialite|SpatiaLite]] Extension της **SQLite** για τη διαχείρηση χωρικών δεδομένων.
topografoss.1490857747.txt.gz · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/21 09:52 (εξωτερική τροποποίηση)