Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


γεωδαισία_v_δορυ_ορική_γεωδαισία

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΙΟΣ 2007

(1) Να δοθούν αναλυτικά τα βήματα επεξεργασίας μιας βάσης 5 km με απαιτούμενη ακρίβεια 5 mm.

(2) Γιατί στον ταχύ στατικό εντοπισμό και στον κινηματικό εντοπισμό με στιγμιαία επίλυση των ασαφειών , οι βάσεις μας δεν μπορούν να είναι μεγαλύτερες των 10-15 km;

(3) Εάν έχουμε τρεις δέκτες GPS (1,2,3) που μετρούν ταυτόχρονα, να αποδειχθεί γιατί στις διπλές διαφορές η βάση 2-3 προλύπτει από τις 1-2 και 1-3.

(4) Ο δορυφόρος του συστήματος GPS κινείται με μέση ταχύτητα 3,5 km/sec. Με ποια ακρίβεια πρέπει να μετρηθεί ο χρόνος ώστε να έχουμε ακρίβεια στη θέση 1 cm.

(5) Στις τρεις διώροφες κεραμοσκεπείς οικίες (2/Κ) υπάρχουν ρεπερ του Κρατικού Δικτύου. Ζητούνται ορθομετρικά υψόμετρα των σημείων 1 και 2 με ακρίβεια ±1 cm. ∗Χρόνος εργασιών πεδίου και γραφείου 45 λεπτά.

γεωδαισία_v_δορυ_ορική_γεωδαισία.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/21 09:52 (εξωτερική τροποποίηση)