Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


υδραυλικές_κατασκευές

Το μάθημα Υδραυλικές Κατασκευές περιέχει συνήθεις υδραυλικές κατασκευές όπως καταβαθμούς, θυροφράγματα, υπερχειλιστές, οχετούς κλπ.

Μετα-Πληροφορίες

Το μάθημα γενικά είναι απλό. Όλες οι ασκήσεις αντιμετοπίζονται μέσα στην τάξη και στο τελικό διαγώνισμα γράφουμε με ανοιχτά βιβλία και σημειώσεις ασκήσεις και προβλήματα που έχουν λυθεί στην τάξη.

υδραυλικές_κατασκευές.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/21 09:52 (εξωτερική τροποποίηση)