Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


χωροταξία

Περιγραφή Μαθήματος

Ο στόχος του μαθήματος της Χωροταξίας είναι η απόκτηση της θεωρητικής και μεθοδολογικής υποδομής που θα επιτρέψει, σε συνδυασμό με αλλά μαθήματα σχεδιασμού του χώρου, την αυτόνομη εκπόνηση χωροταξικών και αναπτυξιακών σχεδίων. Το μάθημα περιλαμβάνει: Εισαγωγικές έννοιες στον χωροταξικό σχεδιασμό. Εναλλακτικές προσεγγίσεις στο σχεδιασμό του χώρου. Μεθοδολογία εκπόνησης χωροταξικών σχεδίων. Δημιουργία βάσεων δεδομένων. Μεθοδολογίες δόμησης και ανάλυσης σεναρίων. Μέθοδοι αξιολόγησης σεναρίων. Δόμηση πακέτων πολιτικής. Χωροταξικός σχεδιασμός στην Ελλάδα. Θεσμικό πλαίσιο εκπόνησης χωροταξικών μελετών. Ευρωπαϊκή Ένωση και Χωροταξία στην Ευρώπη.

Κατά την εκτέλεση του μαθήματος εκπονείται θέμα-άσκηση (2 ώρες) που απαιτεί συνολική εργασία όλο το εξάμηνο. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων και αναλαμβάνουν μια περιφέρεια-νομό της οποίας θα κληθούν να επιλύσουν, μέσω χωροταξικής μελέτης, συγκεκριμένα προβλήματα μέσω προκαθορισμένων στόχων. Για τη διαδικασίας παράδοσης της άσκησης και επικοινωνίας καθηγητών-φοιτητών πρέπει να γίνει εγγραφή των σπουδαστών στο μάθημα μέσω του mycourses.ntua.gr με καταχώρηση του e-mail τους ώστε να ενημερώνονται και να ανταλλάσουν υλικό μέσω αυτού.

Άλλα στοιχεία

Διδάσκοντες: Μ. Γιαουτζή, Α. Στρατηγέα, Α. Ανδρεάτου, Χ. Διονέλης, Π. Μιχαλόπουλος, Γ. Πατρής

Επίσημη ιστοσελίδα μαθήματος (για την πρόσβαση απαιτείται ο κωδικός χρήστη από το central.ntua-της μορφης rs….)

χωροταξία.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/21 09:52 (εξωτερική τροποποίηση)