Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


oικολογία

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΜΑΙΟΣ 2007

ΘΕΜΑ 1ο

Πώς επηρεάζει τις επιπτώσεις από την ρύπανση το φαινόμενο της βιολογικής μεγέθυνσης;

ΘΕΜΑ 2ο

Διορθώστε τις εκφράσεις:

Α) Το πετρέλαιο είναι ρυπαντής της θάλασσας.

Β) Τα καυσαέρια των αεροπλάνων είναι υρπαντές που μολύνουν την ατμόσφαιρα.

Γ) Η υδατική μάζα είναι μέρος του υδάτινου συστήματος.

Δ) Μία μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων εξυπηρετεί την προστασία του περιβάλλοντος.

Ε) Οι άλγες είναι συνιστώσες του πλαγκτόν.

ΘΕΜΑ 3ο

1. Προσδιορίστε το ατμοσφαιρικό αέριο που έχει σημαντική επίδραση, στο φαινόμενο του θερμοκηπίου αλλά και στη δημιουργία της τρύπας του όζοντος. Περιγράψτε συνοπτικά την επίδραση του σε κάθε μηχανισμό.

2. Περιγράψτε συνοπτικά τους κύριους παράγοντες που επιδρούν στο κλίμα ενός τόπου.

ΘΕΜΑ 4ο

Σ' ένα οικοσύστημα οι βιομάζες των φυτών και των αποσυνθετών έχουν την τάση να αυξάνονται κατά 15% το χρόνο, ενώ η βιομάζα των φυτοφάγων και των σαρκοφάγων ζώων έχει την τάση να μειώνεται κατά 5% το χρόνο. Θεωρείται πιθανόν ότι το οικοσύστημα αυτό είναι παραγωγός ή καταναλωτής Ο2.

oικολογία.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/21 09:52 (εξωτερική τροποποίηση)