Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


qgis_macos

Στο συγκεκριμένο οδηγό θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η εγκατάσταση του qgis σε περιβάλλον macOS, λαμβάνοντας υπόψιν την έκδοση που χρησιμοποιούμε καθώς και τα προαπαιτούμενα frameworks που θα χρειαστούν.

qgis_macos.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/21 09:52 (εξωτερική τροποποίηση)