Στο συγκεκριμένο οδηγό θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η εγκατάσταση του qgis σε περιβάλλον macOS, λαμβάνοντας υπόψιν την έκδοση που χρησιμοποιούμε καθώς και τα προαπαιτούμενα frameworks που θα χρειαστούν.

 
qgis_macos.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2014/05/07 14:25 από dhmbliz