Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


tips_tricks:πρόσ_αση_στον_f

Εισαγωγή

Με την παρακάτω διαδικασία μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση ανά πάσα στιγμή στα δεδομένα του προσωπικού σας χώρου στο κέντρο γεωπληροφικής ή στα δεδομένα των μαθημάτων που βρίσκονται στο server της σχολής (helios). Χρησιμοποιήστε τον browser σας (Firefox, Internet Explorer κλπ.) όταν θέλετε γρήγορα να κατεβασετε στο σπίτι σας αρχεία που είναι αποθηκευμένα στον helios. Αν θέλετε να ανεβάσετε από το σπίτι αρχεία στον F πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάποιο πρόγραμμα FTP (πχ. Filezilla, SmartFTP). Και στις δύο περιπτώσεις κάνοντας browsing στους φακελους που σας εμφανίζονται, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και στο υλικό των μαθημάτων που βρίσκεται αποθηκευμένο στον Helios.

Μέσω Browser

Πρόσβαση στον προσωπικό χώρο (F)

Πληκτρολογήστε στον Browser που χρησιμοποιείτε (ελπίζω Firefox :P )την ακόλουθη διεύθυνση: ftp://username@helios.survey.ntua.gr όπου username βάζετε το username που σας εχει δωσει το Κέντρο Γεωπληροφορικής, π.χ. kp03018 Εμφανίζεται ένα παράθυρο στο οποίο πληκτρολογείτε τον κωδικό σας. Πλέον εμφανίζεται ένας κατάλογος με τα αρχεία που έχετε αποθηκευμένα στον F.

Απευθείας πρόσβαση στα αρχεία των μαθημάτων

Ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία μπορείτε “βγαίνοντας” από το φάκελό σας και ψάχνοντας στη δομή των φακέλων του helios να βρεθείτε στο φάκελο lab που περιέχει τα δεδομένα που “ανεβάζουν” οι καθηγητές για εμάς εκεί. Αν θέλετε, ωστόσο, να βρεθείτε απευθείας στο φάκελο αυτό τότε αντί της παραπάνω διεύθυνσης δοκιμάστε: ftp://username@helios.survey.ntua.gr/../../../../mass/lab όπου, παρομοίως, θα αντικαταστήσετε το username με το δικό σας και, όταν σας ζητειθεί, θα δώσετε τον κωδικό σας.

Μέσω προγράμματος ftp

Με τη χρήση ftp προγραμμάτων που να υποστηρίζουν ftp over ssh (μια λίστα με ftp clients που υποστηρίζουν στη wikipedia)η ρύθμιση επαφίεται στη προσωπική σας διαμόρφωση του προγράμματος που θα χρησιμοποιήσετε.Για να γίνει χρήση αυτής της δυνατότητας πρέπει πρώτα να αλλάξετε την IP σας σε IP του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, με χρήση του VPN προγράμματος που παρέχει δωρεάν το Ίδρυμα στα μέλη του. Σε κάθε περίπτωση, ως πρωτόκολλο επιλέγετε το sftp (ή ssh αναλογα το προγραμμα που χρησιμοποιείτε), ως διεύθυνση θα πρέπει να ορίσετε sftp.geocenter.survey.ntua.gr και στα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής σας να δώσετε username και password του Κέντρου Γεωπληροφορικής. Για να βρεθείτε στα αρχεία μαθημάτων, “βγείτε” από τον προσωπικό σας φάκελο μέχρι να βρείτε το φάκελο mass και, εκεί, μπείτε στο φάκελο lab,θα πρέπει να πληκτρολογήσετε την πλήρη διεύθυνση της θέσης που βρίσκονται οι φάκελοι με αρχεία μαθημάτων (full path) που είναι /nassrv/server/lab .

tips_tricks/πρόσ_αση_στον_f.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/21 09:52 (εξωτερική τροποποίηση)