Εργαλεία Χρήστη

Εργαλεία ιστότοπου


αξιολόγηση_στο_σχεδιασμό_του_χώρου

Η Αξιολόγηση στο Σχεδιασμό του Χώρου αφορά στο κομμάτι του Σχεδιασμού όπου δομούνται οι εναλλακτικές λύσεις, τα κριτήρια και αξιολογούνται οι επιπτώσεις για την εξαγωγή του τελικού αποτελέσματος μιας χωρικής μελέτης. Είναι, στην ουσία, εμβάθυνση της συγκεκριμένης διαδικασίας που διδάσκεται κατά το μάθημα της Χωροταξίας και μπορεί να βοηθήσει αρκετά στην αντίληψη του τρόπου αντιμετώπισης ενός προβλήματος στο χώρο.

αξιολόγηση_στο_σχεδιασμό_του_χώρου.txt · Τελευταία τροποποίηση: 2020/11/21 09:52 (εξωτερική τροποποίηση)